Styrelsen (vald på återupptaget årsmöte 1 februari 2018)

Roger Wohlin                             Ordförande                                  Spelarfrågor, Mediaansvarig

0709-763480                           roger@wohlins.se  

Anke Kullenberg                        Kassör                                             Event   

0731-801740                            anke.kullenberg@gmail.com

Bosse Anderberg                       Ledamot                                          Marknad, Sponsring               

0705-633345                            bosse@bosse.se

Hans Comstad                             Ledamot                                        Marknad, Sponsring                 

0706-018535                            hans.comstad@gmail.com

Ola Bengtsson                             Ledamot                                        Sponsring                                     

0709-948100                            bygg-ola@telia.com

 

Hemsida och Facebook             info@hkdrott.se

Kontakta HK Drott                    info@hkdrott.se